Share
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
01

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν το μέλλον στην παραγωγή ενέργειας, μιας και τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων συνεχώς μειώνονται. Πέρα όμως από αυτό, αποτελούν μια δωρεάν πηγή ενέργειας που ο καθένας μπορεί να εκμεταλλευτεί για την απόκτηση ενός επιπλέον εισοδήματος ή την δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο του.

Με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτηρίου, και στην περίπτωση χρήσης αντλιών θερμότητας για θέρμανση μπορεί να γίνει πλήρης αποδέσμευση του κτηρίου από καύσιμα κάθε μορφής.

Οι ΑΠΕ μπορεί να είναι είτε Φωτοβολταϊκά είτε Μικρές Ανεμογεννήτριες. Ακόμα σε περιπτώσεις γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών μπορούν να κατασκευαστούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, το οποίο παράγεται από περιττώματα ζώων ή ενεργειακά φυτά.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή έργων ενέργειας ΑΠΕ διαφόρων τύπων, εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής των συστημάτων

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ)
02

Testimonials

Nicolás Gómez Dávila

"Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει."

Robert Louis Stevenson

"Μην κρίνεις την ημέρα από τη σοδειά που θέρισες, αλλά από τους σπόρους που έσπειρες."

Albert Einstein

"Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο."

03

Φωτοβολταϊκα

Οι βασικοί τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι οι εξής:

• Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα και NET METERING (αυτοπαραγωγή)
Στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία και η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας εφ’ όσον υπάρχει διαβιβάζεται και πωλείται στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις όμως που η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί για να καλύψει τα φορτία τότε το δίκτυο παρέχει τη συμπληρωματική ενέργεια.
Αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ αν μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.

• Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθμών, εξοχικά σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδρομικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, μετεωρολογικούς σταθμούς, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα. Βέβαια υπάρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. ενώ σε περίπτωση που έχουμε φορτία εναλλασσομένου ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας στο σύστημα ο οποίος θα μετατρέπει την συνεχή σε εναλλασσόμενη τάση.

• Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα
Πρόκειται για αυτόνομα συστήματα που αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας όπως μια γεννήτρια πετρελαίου ή άλλη μορφή ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτρια).

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ)
04

Ανεμογεννήτριες

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος του έλικά της και την ταχύτητα του ανέμου . Το μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει και ποικίλει από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια Watt.

Η αιολική ενέργεια ( η ενέργεια του ανέμου) μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική με μια ανεμογεννήτρια.

Η ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του ανέμου (αιολική ενέργεια) μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες. Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα οποία με τη σειρά τους περιστρέφουν ένα μοτέρ το οποίο παράγει ρεύμα. Το ρεύμα αυτό μπορεί να διοχετεύεται κατ΄ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύματος (ΔΕΗ) ή να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές( αυτόνομο υβριδικό σύστημα) ή και να θερμαίνει νερό ( φορτίο εκτοπής με αντίσταση σε boiler). Η ισχύς που μπορεί να δώσει μια ανεμογεννήτρια εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες:

• Όσο μεγαλύτερα είναι τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς της. Διπλασιάζοντας το μήκος των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας, τετραπλασιάζεται η ισχύς σε κάθε ταχύτητα ανέμου.

• Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου (αιολικού δυναμικού), τόσο μεγαλύτερη η ισχύς. Με διπλάσια ταχύτητα ανέμου, οκταπλασιάζεται η ισχύς της ίδιας ανεμογεννήτριας. . Μια αποδοτική μικρή ανεμογεννήτρια συνήθως μπορεί να αποδώσει μέχρι το 30-35% της διαθέσιμης στον άνεμο ισχύος. Αν δηλαδή για ένα συγκεκριμένο μέγεθος ανεμογεννήτριας (wind generator) και ταχύτητας ανέμου, η ισχύς του ανέμου που φθάνει στα πτερύγιά της είναι 1000W, μόνο τα 350W θα είναι σε θέση να αποδώσει. Μια μεγάλη ανεμογεννήτρια μπορεί να δώσει και λίγο παραπάνω. Ανεμογεννήτρια (wind generator -turbine)

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας (wind generator -turbine) εξαρτάται από το μέγεθος της και την ταχύτητα του ανέμου . Το μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει και ποικίλει από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια Watt.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ)